2016 оны 05 сарын 24, Мягмар гараг   English
Мэдээ
1.  УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИД МЭРГЭШҮҮЛЭХ ДИПЛОМЫН СУРГАЛТАД ЭЛСЭЛТ АВНА
Төрийн захиргааны менежмент, Нийтийн удирдлага, Бизнесийн удирдлага
2.  УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН “МАГИСТР”- ЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТАД ЭЛСЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА
УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН МЭРГЭШҮҮЛЭХ ДИПЛОМЫН СУРГАЛТЫГ ТӨГСӨГЧДИЙГ “МАГИСТР”- ЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ “ГАРАГ”-ЫН СУРГАЛТАД ЭЛСЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА
Академийн тухай
◊  Танилцуулга
◊  Түүхэн замнал
Сургууль
◊  Төрийн алба, удирдлагын сургууль
◊  Удирдахуйн ухааны сургууль
◊  Захиргааны сургууль
Багш
◊  Багш програмд хандах
◊  Байгууллагын зургийн цомог
◊  Эрдэм шинжилгээ ,бүтээл
Сонсогч
◊  Сонсогчийн програмд хандах
◊  Манай төгсөгчид
◊  Элсэлтийн тухай
Эрхэм зорилго

НИЙТИЙН ИТГЭЛ ХҮЛЭЭЖ, МАНЛАЙЛАН УДИРДАХ МЭДЛЭГ ЧАДВАРТАЙ УДИРДАХ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ